Deltaker medlem i Avfall Norge   
Deltaker ikke medlem i Avfall Norge   
Utstillerdeltaker medlem i Avfall Norge   
Utstillerdeltaker ikke medlem i Avfall Norge   
Utstillerdeltaker liten stand 2X2 meter   
Student/Gründerselskap/NGO   
Presse   
Styremedlem i Avfall Norge   
Ansatt i Avfall Norge   
VIP / Gratis