Globalisering i revers?

Eksportkonferansen 2018 tar for seg utviklingen i det geopolitiske landskapet de siste årene:
Hva vil et proteksjonistisk USA og et splittet EU etter Brexit bety for Norge og norske eksportører? Hva er kostnadene av økt proteksjonisme, og hvordan overlever vi som en liten nasjon i et stort internasjonalt maktspill?
For å kaste lys over disse spørsmålene får vi bl.a. besøk av Alain Chaboud fra the Federal Reserve i USA og Jon Gunnar Pedersen, direktør i Arctic Securities.

Vi vil også se nærmere på regjeringens eksportstrategi, og hva som kjennetegner norske virksomheter i globale verdikjeder. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil innlede med en presentasjon av regjeringens eksportstrategi. Vi vil også høre fra norske eksportører som har lykkes i sine respektive bransjer – hvilke suksesskriterier vil de trekke frem, og hvilke tiltak vil de vektlegge for å styrke norsk eksport i fremtiden?

Til slutt vil vi ta for oss Kina som marked og handelspartner. Hvordan vil de strukturelle endringene i Kinas økonomi påvirke samhandelen med Norge? Hvordan påvirker digitaliseringen måten man gjør business i Kina, og hvilke muligheter ligger i dette landskapet for norske virksomheter? Investor Chris Rynning, vice president Jerome Ma fra JD.com og Harald Løvland Manheim fra MovieMask vil forsøke å svare på disse og andre spørsmål.

 

Tid: Onsdag 18. april, kl. 12:00-17:00, Det Norske Teatret

Program:

11:00 Registrering og lett lunsj

12:00 Åpning og konferansestart

12:00 - 13:40
Makroperspektiver: hva skjer med verdenshandelen og hvilke implikasjoner har dette for Norge og norsk eksport?

Alain Chaboud

Principal Economist, US Federal Reserve

Jon Gunnar Pedersen

Direktør Arctic Securities

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen

Diskusjon - ledet av Elisabeth Holvik, sjefsøkonom, Sparebanken 1 Gruppen
(15 min)

13:40 - 14:00 Pause

14:00 - 15:10 Markedsfokus: Kina

Chris Rynning

Investor

Jerome Ma

Visepresident, JD.COM

Harald Manheim

Teknologisk direktør og medgrunnlegger, MovieMask

Debatt - konklusjoner og erfaringer (15min)

15:10 - 15:30 Pause

15:30 - 17:00
Regjeringens eksportstrategi – fra strategi til handling

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet

Norske virksomheters rolle i globale verdikjeder

Innovasjon Norge/GIEK/ GIEK Kredittforsikring/Eksportkreditt

Kathrine Næss

Verksdirektør, Alcoa Mosjøen

Raymond Carlsen

Daglig leder, Scatec Solar

Jorunn Gislefoss

Fabrikksjef, REC Solar Norway

Jan Christian Vestre

Daglig leder, Vestre Møbler

Diskusjon (15 min)

17:00 Eksportprisen

Norges beste eksportbedrift kåres.
Årets jury består av John G. Bernander, Siri Hatlen, Kjerstin R. Braathen og Henrik Müller Hansen.

17:15 Konferanseslutt

17:15 - 19:00 Mingling og servering

Powered by Netovo AS