Klar for en speed-date?

Vurderer du å ta steget ut i verden eller eksporterer du allerede? Ønsker du drahjelp med på ferden?

Vi inviterer til speed-dating under årets Eksportkonferanse. Her har du mulighet til å møte Innovasjon Norge, Eksportkreditt, GIEK og GIEK Kredittforsikring på samlet brett i et effektivt møte.

Møt 4 aktører og hele verktøykassa for eksport i en date.

Du har kunnskap om din bedrift og dine kunder. Vi har kunnskap om statens virkemidler for eksport. Enkelt og effektivt. Kan det bli match?

Tidligere erfaring viser at dette er et effektivt og populært tiltak, hvor både små og store bedrifter har utbytte av å delta. Møte er uforpliktende og rådgivningen gratis. Du kan forberede konkrete spørsmål eller ta det på sparket. Rent praktisk stiller vi i møte med en ekspert fra hver av våre fire organisasjoner, som sammen kjenner hele verktøykassa for eksport du og dine kunder kan dra nytte av.

Vi kjører speed-dating i alle pauser både før og under konferansen. Følg skilting utenfor inngang til konferansesalen, i 2 etasje på Det Norske Teatret. Her er det førstemann til mølla.

Interessert?
Du kan også melde din interesse allerede i dag ved å sende en e-post til EBS@eksportkreditt.no, om du ønsker å sette opp en konkret tid for et møte på konferansedagen 18. april.

 

Innovasjon Norge: fremmer norsk eksport gjennom å tilby innsikt om forretningsmodellering, markedsutvikling og handelsteknisk kompetanse. Vi hjelper å koble til relevante aktører i markedet, å bygge merkevare og posisjonere seg internasjonalt. Hjelper også med finansiering av innovasjon og vekst.

Eksportkreditt Norge: tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Våre kunder kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

GIEK: tilbyr garantier for å fremme norsk eksport, og bidrar til finansiering ved å garantere eksportører, kjøpere og banker mot økonomisk og politisk risiko ved eksport. Med garantier fra GIEK gis det støtte fra den norske stat, og det gjør en forskjell ute i verden.

GIEK Kredittforsikring: fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Kredittforsikring tilbys for å sikre kundefordringer, for hele eller deler av, kredittsalg til dine kunde med kredittider på inntil to år.

 

Powered by Netovo AS