FOREST EUROPE ministerkonferansen Oslo 2011

På FOREST EUROPE ministerkonferansen, som går av stabelen 14.-16. juni 2011 i Oslo, møtes skogministrene fra hele Europa for å ta beslutninger som vil være avgjørende for kontinentets skoger og deres framtid. FOREST EUROPE er den viktigste skogpolitiske samarbeidsprosessen i Europa og ble etablert i 1990. Det europeiske skogsamarbeidet utvikler felles strategier for sine 46 medlemsland og EU for å beskytte skogenes mangfoldige funksjoner og forvalte Europas skoger på en bærekraftig måte. Norge, ved landbruks- og matdepartmentet har innehatt lederskapet i FOREST EUROPE siden 2008. Arbeidet som gjøres nå, og beslutningene som tas på ministerkonferansen i juni, vil være en milepæl for det politiske arbeidet med Europas skoger og skogens betydning for klima, miljø og samfunnet.

2011 er FNs internasjonale skogår. Ministerkonferansen i Oslo vil bidra til å fremme skogens rolle og synliggjøre og skape bevissthet rundt den globale betydningen av bærekraftig skogforvaltning i Europa.

Ministerkonferansen er forventet å ta imot ministre og høynivårepresentanter fra 46 land i Europa og EU, i tillegg til 50 observatørorganisasjoner og land utenfor Europa. De europeiske ministrene vil ta viktige beslutninger for bærekraftig skogforvaltning og beskyttelse av skogenes funksjoner. Dette innebærer utvikling av den skogpolitiske prosessen gjennom en felles visjon for skog, felles mål og konkrete tiltak, samt styrking av samarbeidet i Europa gjennom en mulig rettslig bindende avtale på skog. De europeiske forpliktelsene skal bidra til å motvirke og løse globale miljøutfordringer, særlig klimaendringer, avskoging, illegal hogst og tap av biodiversitet.

Norge, ved landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, har nå lederskapet for FOREST EUROPE. Brekk er vertskap for ministerkonferansen, som arrangeres av Norge og Spania.

Program og mer informasjon om ministerkonferansen i Oslo finner du på engelsk her.

Ikke fyll ut dette feltet:
Tip a colleague about this page
 Your email:
 Friend's E-mail:
 Message to friend:
Code
0ebd0b

Enter text that you see above