NFUD Symposium 2018

 

NFUD har gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til årets ultralyd-symposium 18. - 20. april 2018 i Stavanger.
Symposiet finner sted på Clarion Hotel Energy.

Vi har jobbet med å sette sammen et 3-dagers program der vi håper alle vil finne forelesninger og praktiske øvelser av interesse. Programmet starter onsdag 18. april med en fellessesjon med viktig basal ultralydkunnskap om sikkerhet og knottologi. Etter lunsj starter egne parallellsesjoner med fagspesifikke foredrag og praktisk ultralyd trening på friske frivillige, samt muligheten for å se etter patologi ved bruk av innovative ultralydsimulatorer. Hovedgruppene er muskelskjelett og akutt/almennmedisin. Den praktiske treningen fortsetter på torsdag 19. april frem til lunsj. Vi håper dette vil rekruttere flere nye brukere av ultralyd, men treningen vil være en fin repetisjon også for mange erfarne brukere. Gynekologi og obstetrikk har som alltid egne paralellsesjoner med forelesninger og live-demonstrasjoner.

Vi vil oppfordre deg til å se nærmere på programmet på vår hjemmeside www.nfud.no

Vi har også i år med oss utenlandske og norske forelesere for å belyse spennende fagområder. Av sosialt kan vi onsdag kveld invitere til ”get together” samling på hotellet med litt sprudlende og finger-mat før vi torsdag kveld slår på stortromma og inviterer til festmiddag med prisutdelinger. Fredagen avsluttes med en spennende fellessesjon om ”Fremtidens ultralyd”  og paneldebatt: ”Hvem skal gjøre hva med ultralyd”. I panelet deltar flere faggrupper.

Egen innkalling til generalforsamlingen vil komme senere.

Det settes ingen endelig påmeldingsfrist, men alle oppfordres til å melde seg på innen 09. mars 2018 for å være sikret å få hotellrom.

Frist for innsending av frie foredrag og for å søke forskningsstipend på kr. 10.000,- er 15.mars.
Frie foredrag skal sendes til frieforedrag@nfud.no. En mal for oppsettet ligger på vår hjemmeside www.nfud.no. Nytt av året er pris for beste kasuistikk på kr. 5000 NOK. Beste frie foredrag med forskning premieres med kr. 10 000 NOK.

Vi minner også om NFUD`s forskningsstipend som i år er på kr. 10 000 NOK og deles ut i samarbeid med Lærdal Medical. Alle NFUD medlemmer som driver med eller planlegger et ultralyd-relatert forskningsprosjekt kan søke. En kortfattet prosjektbeskrivelse, og informasjon om hvordan pengene tenkes brukt, sendes til stipend@nfud.no

Vi håper å se deg i Stavanger i april!

 


Tilbake
Powered by Netovo AS