1 - Medlem NFUD   
2 - Ikke medlem NFUD   
3 - Student   
4 - Invitert foreleser   
5 - Styremedlem NFUD   
6 - Firmarepresentant   
Powered by Netovo AS